هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سیرجان
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سنندج واقع در استان کردستان
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودسر
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دنا
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرم آباد
 8. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاتم
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان
 10. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم سفلی
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خواف
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیراز
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرباز
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رامسر
 17. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرباز
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهرود
 19. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر واقع در استان آذربایجان شرقی
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چناران
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سرخس واقع در استان خراسان رضوی
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاتم
 25. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهریار
 26. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون واقع در استان اصفهان
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیلم
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شبستر
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سلماس
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر
 32. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهربابک
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 34. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران
 35. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر
 36. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جم واقع در استان بوشهر
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دامغان
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سروآباد
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خواف واقع در استان خراسان رضوی
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شادگان
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودان
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دلفان
 47. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیر
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرمشهر
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودان
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمین واقع در استان مرکزی
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سقز
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دزفول واقع در استان خوزستان
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جیرفت واقع در استان کرمان
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جویبار
 56. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شاهین دژ
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیراز
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم
 60. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دهلران واقع در استان ایلام
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهر بابک
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شیران و چرداول واقع در استان ایلام
 66. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراب
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جم واقع در استان بوشهر
 69. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیر
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاسک
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سمیرم
 72. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خرم دره واقع در استان زنجان
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالوس
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شوشتر
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رزن واقع در استان همدان
 77. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیر واقع در استان بوشهر
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ساوجبلاغ
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرندیه واقع در استان مرکزی
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان شهرضا
 82. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دماوند
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سلسله واقع در استان لرستان
 84. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خاتم
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر واقع در استان اصفهان
 86. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سراوان
 87. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زابل
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چابهار
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان زرند
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان خدابنده
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان سر پل ذهاب واقع در استان کرمانشاه
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیلم
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رودبار
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دره شهر
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان جاجرم
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان چالدران
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان داراب